Graphic IdeasPortfolio

Chống Covid-19 cũng đừng quên an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn, tội phạm

Bộ tuyên truyền chống Chống Covid-19 cũng đừng quên an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn, tội phạm do Thành Đoàn TP.HCM thực hiện [^.^] nhằm tăng cường nhận thức của người dân, đặc biệt là các bạn trẻ trong giai đoạn này.

Bộ hình ảnh gồm 10 hình, các bạn tải về trọn bộ hoặc từng ảnh nhé. Chất lượng ảnh trong link là 2048px 300dpi (ảnh trong bài 150dpi)

#ThaiTrien #Dayluidichbenh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Opp! Adblock is detected!

Xin hãy tắt Extension chặn quảng cáo (Adblock, Adguard, Ghostly...) để truy cập! Cảm ơn bạn đã ủng hộ! Xin lỗi vì sự bất tiện này!