Chống Covid-19 cũng đừng quên an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn, tội phạm

248

Bộ tuyên truyền chống Chống Covid-19 cũng đừng quên an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn, tội phạm do Thành Đoàn TP.HCM thực hiện [^.^] nhằm tăng cường nhận thức của người dân, đặc biệt là các bạn trẻ trong giai đoạn này.

Bộ hình ảnh gồm 10 hình, các bạn tải về trọn bộ hoặc từng ảnh nhé. Chất lượng ảnh trong link là 2048px 300dpi (ảnh trong bài 150dpi)

#ThaiTrien #Dayluidichbenh