DownloadVector mẫu

Chia sẻ bộ hơn 300 vector icon phòng chống Covid19 miễn phí từ Iconfinder

Iconfinder là một dịch vụ tìm kiếm icon nổi tiếng dành cho các họa sĩ, nhà thiết kế đồ họa. Mới đây, cùng với sự đóng góp từ cộng đồng những họa sĩ có tâm, Iconfinder đã tổng hợp và chia sẻ bộ hơn 300 vector icon phòng chống Covid19.

300 biểu tượng vector miễn phí liên quan đến vệ sinh và nhận thức về sự lây lan của virus. Các biểu tượng có thể được sử dụng cho hướng dẫn rửa tay, khuyến nghị vệ sinh và các sáng kiến khác chống lại sự lây lan của virus. Hãy thêm chúng vào các dấu hiệu, áp phích, tờ rơi, và tương tự.

Các bạn có thể tải cả bộ icon tại link bên dưới:

Một số hình ảnh các bộ icon phòng chống covid19

Related Articles

Back to top button

Opp! Adblock is detected!

Xin hãy tắt Extension chặn quảng cáo (Adblock, Adguard, Ghostly...) để truy cập! Cảm ơn bạn đã ủng hộ! Xin lỗi vì sự bất tiện này!