Kiểm tra lần 3 – Lớp buổi chiều

Phần kiểm tra gồm 2 câu thực hành:

Câu 1. Lồng 1 hình ảnh bất kỳ thay thay thế hình nền của hình ảnh quảng cáo sản phẩm điện thoại bên dưới (tải về thực hiện). Gợi ý: Dùng chức năng Create Clipping Mask.

Câu 2. Tải ảnh dưới đây, sau đó, dùng các kỹ thuật và công cụ đã được hướng dẫn để chuyển ảnh trắng đen thành ảnh màu.

Gợi ý thực hiện Câu 2:

  • Tạo layer từ hình ảnh, chuyển image –> mode –> CMYK.
  • Chọn vùng da, áo bằng công cụ selection tool –> vào Adjustment (hình tròn nửa trắng đen) chọn Curves –> Chọn cyan để chuyển đổi màu.
  • Tương tự các vùng như áo, cavat.

Sau khi thực hiện, hãy save mỗi câu thành 1 file ảnh định dạng JPEG (dung lượng <3MB), đặt tên sản phẩm bằng họ và tên của chính học viên (không dấu) và gửi về mail của Thầy [email protected]. Trên mail ghi rõ: Họ và tên, năm sinh.

Trường hợp không có email, học viên có thể qua facebook Nguyễn Thái Thống Triển. Lưu ý ghi rõ họ và tên, năm sinh.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các bạn!