Những điểm “mới” của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (từ năm 2017)

Những điểm “mới” của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (từ năm 2017)

Tháng Tư 24, 2017 Infographic Resources 0

Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông mới dự kiến áp dụng từ năm học 2018-2019 được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực, định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp cho học sinh.

Chương trình giáo dục phổ thông mới thực hiện giáo dục toàn diện, tích hợp ở các cấp tiểu học và THCS, giáo dục phân hóa và tự chọn ở cấp THPT. Với cấp THPT, lớp 10 là lớp dự hướng nghề nghiệp, lớp 11 và 12 là các lớp định hướng sâu của giai đoạn định hướng nghề nghiệp.

 

Back To Top